Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 18/11/2006 13:28

寄夫其二

驛使今朝過五湖,
殷勤為我報狂夫。
從來誇有龍泉劍,
試割相思得斷無。

 

Ký phu kỳ 2

Dịch sứ kim triêu quá Ngũ Hồ,
Ân cần vị ngã báo cuồng phu.
Tòng lai khoa hữu Long Tuyền kiếm,
Thí cát tương tư đắc đoạn vô.

 

Dịch nghĩa

Sứ trạm dịch hôm nay qua Ngũ Hồ
Ân cần vì em báo đến anh chồng cuồng điên
Em có sẵn kiếm Long Tuyền
Thử chặt mối tương tư nhưng không thể đứt.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sứ giả đi đến Ngũ Hồ
Xin nhờ nhắn tới cuồng phu một điều
Kiếm Long Tuyền sẵn trong tay
Tương tư chặt mãi nào hay không thành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hồ Ngũ sứ qua lúc sáng trời,
Vì ta cố nhắn lão "trời ơi".
Long tuyền kiếm sắc luôn bên cạnh,
Một đoạn tương tư, cắt chẳng rời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phu trạm qua Ngũ Hồ ban sáng
Em ân cần nhờ nhắn chồng khùng
Từng khoe có bảo kiếm rồng
Tương tư thử chặt nhưng không đứt lìa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời