Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 13:27

寄夫其一

久無音信到羅幃,
路遠迢迢遣問誰。
聞君折得東堂桂,
折罷那能不暫歸。

 

Ký phu kỳ 1

Cửu vô âm tín đáo la vi,
Lộ viễn thiều thiều khiển vấn thùy.
Văn quân chiết đắc đông đường quế,
Chiết bãi na năng bất tạm quy.

 

Dịch nghĩa

Lâu rồi không có tin tức gì gửi về nơi màn lụa
Đường sá xa xôi biết hỏi nhờ ai
Nghe nói anh đã bẻ được nhành quế ở phòng đông
Bẻ xong rồi sao không tạm trở về.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bặt không tin tức lâu nay
Đường xa thăm thẳm nhờ ai hỏi dùm
Nghe anh bẻ quế tường đông
Xong rồi sao mãi vui không về nhà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đã lâu tin tức bẳng rèm là,
Biết ngỏ cùng ai đường mãi xa.
Nghe quế bên đông chàng bẻ được,
Bẻ xong sao lại chẳng về nhà !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã từ lâu nhà không tin tức
Đường xa xôi em biết hỏi ai?
Nghe tin thi đã đậu rồi
Đậu rồi sao chẳng tạm thời về quê?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời