21/08/2022 02:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký phu kỳ 1
寄夫其一

Tác giả: Trương thị - 張氏

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 13:27

 

Nguyên tác

久無音信到羅幃,
路遠迢迢遣問誰。
聞君折得東堂桂,
折罷那能不暫歸。

Phiên âm

Cửu vô âm tín đáo la vi,
Lộ viễn thiều thiều khiển vấn thùy.
Văn quân chiết đắc đông đường quế,
Chiết bãi na năng bất tạm quy.

Dịch nghĩa

Lâu rồi không có tin tức gì gửi về nơi màn lụa
Đường sá xa xôi biết hỏi nhờ ai
Nghe nói anh đã bẻ được nhành quế ở phòng đông
Bẻ xong rồi sao không tạm trở về.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bặt không tin tức lâu nay
Đường xa thăm thẳm nhờ ai hỏi dùm
Nghe anh bẻ quế tường đông
Xong rồi sao mãi vui không về nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương thị » Ký phu kỳ 1