Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 29/06/2014 15:32 bởi tôn tiền tử
Tương dịch nữ tử 湘驛女子 là một người con gái ở trạm dịch sông Tương đời Đường, tên tuổi và thân thế đều không rõ, chỉ còn 1 bài thơ "Đề Ngọc Tuyền khê" 題玉泉溪. Theo chuyện chép trong "Thụ huyên lục" 樹萱錄, năm Khai Thành, Trịnh bộc xạ Phiên Ngu (nay là huyện Phiên Ngu, Quảng Đông) chơi vùng sông Tương, đêm ngụ lại quán dịch có nghe người con gái ở đây đọc bài thơ này.