Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 10/11/2006 16:52 bởi Vanachi
Đức Tông cung nhân 德宗宮人 còn gọi là Vương Phụng Nhi 王鳳兒, một cung nhân vào đời Đường Đức Tông (Lý Thích, 779-805).