Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (274 bài thơ)
- Lý Hạ (60 bài thơ)
- Lưu Vũ Tích (106 bài thơ)
- Hàn Dũ (40 bài thơ)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài thơ)
Tạo ngày 09/11/2006 16:52 bởi Vanachi
Đức Tông cung nhân 德宗宮人 còn gọi là Vương Phụng Nhi 王鳳兒, một cung nhân vào đời Đường Đức Tông (Lý Thích, 779-805).