Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (334 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (161 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 09/10/2008 22:44 bởi hongha83
Thái Hy Tịch 蔡希寂 không rõ năm sinh năm mất, người Khúc A. Là em của nhà thơ Thái Hy Chu 蔡希周. Thái Hy Tịch làm chức uý ở Vị Nam (Có sách chép ông là người Tế Nam, làm quan Kim bộ Lang trung). Thơ còn 5 bài.