Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trần Đông Phong (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 05/12/2013 11:48 bởi Vanachi
Dương Kính Chi 楊敬之 tự Mậu Hiến 茂孝, sống khoảng trước sau năm 820, là con của Dương Lăng 楊凌, cháu ngoại của Vi Ứng Vật 韋應物, trong loạn An Lộc Sơn dời nhà tới Ngô Trung. Ông thời nhỏ từng học Hàn Dũ 韩愈, đỗ tiến sĩ năm Nguyên Hoà thứ 2, làm quan tới Trung điền, Hộ bộ nhị lang trung, sau do liên quan tới bè đảng của Lý Tông Mẫn 李宗閔 nên bị biếm làm Liên Châu thứ sử. Sau làm đến Kiểm hiện công bộ thượng thư.

Dương Kính Chi thời gian làm Quốc Tử tế tửu kiêm Thái thường thiếu khanh, cùng hai con là Dương Nhung 楊戎, Dương Đới 楊戴 cùng đỗ tiến sĩ, nên người đời gọi là "Dương gia tam hỉ".