Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
2 bài thơ
Tạo ngày 19/02/2006 11:57 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 19/02/2006 11:58 bởi Vanachi
Thiền sư Đức Thành 德成禪師 sống đời Đường, người Tứ Xuyên, học trò của Thiền sư Dược Sơn 藥山 (751-834).