34.33
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
13 bài thơ, 9 bài dịch

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Ý Nhi (60 bài)
- Trần Nhuận Minh (31 bài)
- Nguyễn Bắc Sơn (38 bài)
- Phạm Ngọc San (214 bài)
- Vũ Đình Minh (5 bài)
Tạo ngày 10/11/2016 07:53 bởi hongha83
Minh Đức Triều Tâm Ảnh (1944-) thế danh Nguyễn Duy Kha, pháp danh Thích Giới Đức. Ông là thiền sư, nhà thơ, nhà văn, nhà thư pháp và nhà nghiên cứu Phật học Việt Nam. Ông sinh ở Thừa Thiên Huế.

 

Chùm thơ Yên Tử (2004)

Chèo vỡ sông trăng (2022)

Thơ dịch tác giả khác