15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2016 08:07

Chân mỏi, gối chùn ghé ngoạ am
Đường xưa, cảnh cũ đá trơ gan
Ba ngàn tỉnh thức rừng hoa lá
Bóng hạc đầu non, cõi Phật nhàn


Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ, số 94, 2004