22.50
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2016 08:00

Đường đi có đến bao giờ!
Lên đồi Yên Tử thẩn thơ một mình
Phủi chân bụi đỏ phù sinh
Về nguồn tìm lại pháp tình nào đây?


Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ, số 94, 2004