05/03/2021 12:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Về nguồn

Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh - Nguyễn Duy Kha

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2016 08:00

 

Đường đi có đến bao giờ!
Lên đồi Yên Tử thẩn thơ một mình
Phủi chân bụi đỏ phù sinh
Về nguồn tìm lại pháp tình nào đây?
Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ, số 94, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Đức Triều Tâm Ảnh » Về nguồn