11.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2016 08:16

Tâm giới mênh mông hồn Đại Việt
Một rừng trúc tía sắc sơn khê
Hư không thơm thoảng hương hoa lá
Từ biệt, an nhiên một cõi về!


Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ, số 94, 2004