30/07/2021 00:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cõi về

Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh - Nguyễn Duy Kha

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2016 08:16

 

Tâm giới mênh mông hồn Đại Việt
Một rừng trúc tía sắc sơn khê
Hư không thơm thoảng hương hoa lá
Từ biệt, an nhiên một cõi về!
Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ, số 94, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Đức Triều Tâm Ảnh » Cõi về