Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2016 08:11

Vẽ khói tía lên màu mây tía
Bập bùng vết mực trí bi tâm
Muôn sơn kính ngưỡng chầu Thiên tử
Cõi chợ, vọng đồng biển pháp âm


Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ, số 94, 2004