21/01/2021 12:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Pháp âm

Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh - Nguyễn Duy Kha

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2016 08:11

 

Vẽ khói tía lên màu mây tía
Bập bùng vết mực trí bi tâm
Muôn sơn kính ngưỡng chầu Thiên tử
Cõi chợ, vọng đồng biển pháp âm
Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ, số 94, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Đức Triều Tâm Ảnh » Pháp âm