30/07/2021 00:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạc nhàn

Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh - Nguyễn Duy Kha

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2016 08:07

 

Chân mỏi, gối chùn ghé ngoạ am
Đường xưa, cảnh cũ đá trơ gan
Ba ngàn tỉnh thức rừng hoa lá
Bóng hạc đầu non, cõi Phật nhàn
Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ, số 94, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Đức Triều Tâm Ảnh » Hạc nhàn