Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2022 21:56

Chén trà:
hương đã nhạt
Khách tục:
về đã lâu
Ta bước ra bụi trúc
Gỡ chiếc lá vàng sâu!


Nguồn: Chèo vỡ sông trăng (thơ), Minh Đức Triều Tâm Ảnh, NXB Văn học, 2022