34.33
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
13 bài thơ, 9 bài dịch

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Ý Nhi (62 bài)
- Trần Nhuận Minh (31 bài)
- Nguyễn Bắc Sơn (38 bài)
- Phạm Ngọc San (214 bài)
- Phùng Khắc Bắc (36 bài)
Tạo ngày 09/11/2016 07:53 bởi hongha83
Minh Đức Triều Tâm Ảnh (1944-) thế danh Nguyễn Duy Kha, pháp danh Thích Giới Đức. Ông là thiền sư, nhà thơ, nhà văn, nhà thư pháp và nhà nghiên cứu Phật học Việt Nam. Ông sinh ở Thừa Thiên Huế.

 

Thơ dịch tác giả khác