Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2022 21:54

Ta đến
khi trăng lên
Ta về
lúc trăng lặn
Trọn một cuộc sơn xuyên
Ta chưa hề di động!


Nguồn: Chèo vỡ sông trăng (thơ), Minh Đức Triều Tâm Ảnh, NXB Văn học, 2022