Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2016 08:02

Tâm Việt, hồn thơ hoà khí núi
Non sông rừng rực đuốc thiền quang
Chí cao vạn trượng chùn tay với
Hậu học Sa môn tủi lệ phàm!


Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ, số 94, 2004