06/10/2022 15:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồn thơ

Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh - Nguyễn Duy Kha

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2016 08:02

 

Tâm Việt, hồn thơ hoà khí núi
Non sông rừng rực đuốc thiền quang
Chí cao vạn trượng chùn tay với
Hậu học Sa môn tủi lệ phàm!
Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ, số 94, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Đức Triều Tâm Ảnh » Hồn thơ