Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2016 08:05

Cây đứng, đá nằm rêu xám biếc
Cảo thơm, cổ lục Thượng Hoàng ôi!
Đế vị, vương bào đôi dép rách
Giáo rạp rừng xanh cúi lạy Người


Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ, số 94, 2004