Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2022 21:49

Nằm nghiêng
nghe hơi thở
Mặc máu chảy về đâu
Ta có chỗ gối đầu
Là mảnh trăng bên cửa!


Nguồn: Chèo vỡ sông trăng (thơ), Minh Đức Triều Tâm Ảnh, NXB Văn học, 2022