15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/05/2014 08:10

得便休

三十年來海上遊,
水清魚現不吞鉤。
釣竿斫盡重栽竹,
不計功程得便休。

 

Đắc tiện hưu

Tam thập niên lai hải thượng du,
Thuỷ thanh ngư hiện bất thôn câu.
Điếu can chước tận trùng tài trúc,
Bất kế công trình đắc tiện hưu.

 

Dịch nghĩa

Đã ba chục năm nay lênh đênh trên biển,
Nước trong trông thấy cá mà cá không mắc lưỡi câu.
Chặt hết cần câu cũ rồi lại trồng tre,
Không quản công lao, miễn câu được cá mới thôi.


Thiền sư Đức Thành sau khi đắc đạo, làm người lái đò chở khách qua sông ở bến Hoa Đình, Tú Châu (nay thuộc huyện Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang). Để phổ độ chúng sinh, ông làm 6 bài tuyệt cú Bạt trạo ca có ý hoằng dương thiền học. Trong mỗi bài đều có chữ “ngư” ngụ ý quả vị vô thượng. Cả sáu bài đều không có tựa đề. Bài này lấy ba chữ cuối của câu cuối làm tựa đề.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ba chục năm lênh đênh trên biển
Nước trong veo cá hiếm đớp mồi
Trồng tre làm sẵn cần dôi
Kể chi công, miễn được rồi mới thôi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Ba mươi năm đến câu trên biển
Nước trong thấy cá chẳng đớp mồi
Hết trúc làm cần trồng trúc mới
Chẳng quản công lao được mới thôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ba chục năm nay dạo biển chơi
Nước trong nên cá chẳng ham mồi
Hết cần trồng trúc thay cần mới
Đâu quản nhọc nhằn được mới thôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba chục năm lênh đênh biển khơi,
Nước trong cá vẫn chẳng ham mồi.
Cần câu chặt cũ trồng tre mới,
Không quản công lao được cá thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời