08/10/2022 01:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đắc tiện hưu
得便休

Tác giả: Đức Thành thiền sư - 德成禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/05/2014 08:10

 

Nguyên tác

三十年來海上遊,
水清魚現不吞鉤。
釣竿斫盡重栽竹,
不計功程得便休。

Phiên âm

Tam thập niên lai hải thượng du,
Thuỷ thanh ngư hiện bất thôn câu.
Điếu can chước tận trùng tài trúc,
Bất kế công trình đắc tiện hưu.

Dịch nghĩa

Đã ba chục năm nay lênh đênh trên biển,
Nước trong trông thấy cá mà cá không mắc lưỡi câu.
Chặt hết cần câu cũ rồi lại trồng tre,
Không quản công lao, miễn câu được cá mới thôi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ba chục năm lênh đênh trên biển
Nước trong veo cá hiếm đớp mồi
Trồng tre làm sẵn cần dôi
Kể chi công, miễn được rồi mới thôi
Thiền sư Đức Thành sau khi đắc đạo, làm người lái đò chở khách qua sông ở bến Hoa Đình, Tú Châu (nay thuộc huyện Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang). Để phổ độ chúng sinh, ông làm 6 bài tuyệt cú Bạt trạo ca có ý hoằng dương thiền học. Trong mỗi bài đều có chữ “ngư” ngụ ý quả vị vô thượng. Cả sáu bài đều không có tựa đề. Bài này lấy ba chữ cuối của câu cuối làm tựa đề.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đức Thành thiền sư » Đắc tiện hưu