Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (274 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 27/02/2014 17:47 bởi tôn tiền tử
Khúc Tín Lăng 麴信陵 tự, quê quán, năm sinh và mất đều không rõ, ước sống khoảng trước sau năm Trinh Nguyên đời Đường Đức Tông. Ông đỗ tiến sĩ năm Trinh Nguyên thứ nhất (785), làm quan huyện lệnh Vọng Giang ở Thư châu, thơ còn 1 quyển.