Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 12/05/2014 16:31 bởi tôn tiền tử
Phan Hữu 潘佑 người U Châu, làm quan tới Ngu bộ viên ngoại lang, Nội lại xá nhân cho nhà Nam Đường. Tác phẩm có "Huỳnh Dương tập" 滎陽集 10 quyển, nay còn 4 bài.