Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 24/06/2014 16:51 bởi tôn tiền tử
Tưởng thị 蔣氏 là một nữ nhân họ Tưởng, vợ của Hồ Châu tư pháp tham quân Lục Mông 陸蒙, giỏi rượu, giỏi văn. Thơ còn 1 bài.