Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 29/06/2014 10:54 bởi tôn tiền tử
Viên Giao 袁郊 tự Chi Nghi 之儀, người Lãng Sơn, Sái Châu (nay thuộc Hà Nam), giữ chức Lễ bộ lang trung trong năm Hàm Thông, đời Chiêu Tông làm Hàn lâm học sĩ, thơ còn 4 bài.