Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường )
3 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (2 bài)
Tạo ngày 29/04/2007 18:51 bởi Vanachi
Tiết Ốt 薛馧 tự là Phức 馥, đời Đường, là cháu gái của Ngạn Phụ 彦輔, thơ còn 3 bài.