Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường)
3 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- An Ba phường nữ (1 bài thơ)
- Địch Nhân Kiệt (1 bài thơ)
- Đàm Dụng Chi (5 bài thơ)
- Lang đại gia Tống thị (4 bài thơ)
- Bàng Uẩn (1 bài thơ)
Tạo ngày 28/04/2007 18:51 bởi Vanachi
Tiết Ốt 薛馧 tự là Phức 馥, đời Đường, là cháu gái của Ngạn Phụ 彦輔, thơ còn 3 bài.