Sáng tươi đẹp ngỡ Lạc thần
Phòng thêu rèm ngọc lầu xuân hương nồng
Không hầu búng gãy tay thon
Bao chàng tuổi trẻ chết mòn trước sân
Nụ cười rạng rỡ má hồng
Hoa đào tàn úa vì không đẹp bằng
Sáng chiều nhã nhạc trổi lên
Băng thanh ngọc phiến đàn bên song là
Đi ngồi dáng đẹp như hoa
Người người trông thấy nhà nhà hồn tiêu
Trước thềm bếp rượu đệm thêu
Đồ tô mỹ tửu nghiêng đều toả hương
Hết ca cởi bỏ ngọc tương
Phù dung màn trướng mùi dường xạ lan
Hương bay bám áo lụa quàng
Đêm thu ngắn để mộng vàng dài thêm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.