Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 09/10/2016 01:29

古意

昨夜巫山中,
失卻陽台女。
朝來香閣裏,
獨伴楚王語。

 

Cổ ý

Tạc dạ Vu sơn trung,
Thất khước Dương Đài nữ.
Triêu lai hương các lý,
Độc bạn Sở vương ngữ.

 

Dịch nghĩa

Đêm qua trong núi Vu,
Thần nữ ở Dương Đài đi vắng.
Sáng ra nơi lầu thơm (ở Cao Đường),
Chỉ còn vua Sở cất tiếng bầu bạn (với lầu trống).


Núi Vu nay trong huyện Vu tỉnh Tứ Xuyên. Bài Cao Đường phú của Tống Ngọc thời Chiến Quốc mô tả như sau: Ông theo hầu vua Sở Tương vương đi chơi đầm Vân Mộng, thấy trên đền Cao Đường có mây. Vua hỏi mây gì, ông đáp mây sớm. Vua lại hỏi thế nào là mây sớm. Ông đáp: “Xưa tiên đế có tới đền này, mệt ngủ sớm. Vua mơ thấy có người con gái tới nói, thiếp là nữ thần ở núi Vu, nhân qua đây xin dâng gối chiếu. Vua cùng nàng giao hoan. Lúc chia tay, nàng nói ngụ ở Dương Đài trên núi Vu. Sáng làm ra mây, tối làm ra mưa. Mây sớm nó là như thế.”

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm qua trong núi Vu huyền hoặc
Nữ thần đà vắng mặt Dương Đài
Sáng ra trên gác thơm nhài
Chỉ còn vua Sở tiếc dài thở than.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ở núi Vu đêm qua
nữ thần Dương đài vắng.
Lên lầu hương sáng ra
lời Sở vương bầu bạn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời