Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 28/05/2016 06:12 bởi tôn tiền tử
Hùng Kiểu 熊曒 năm sinh và mất không rõ, đỗ tiến sĩ năm 935 thời Hậu Đường, được Tiết độ sứ Duyên Châu là Lưu Cảnh Nham tuyển làm tòng sự. Sang thời Hậu Tấn, nhập triều giữ chức bổ khuyết, có lỗi bị đày đi Thương Châu, huyện Thượng Tân (nay trong tỉnh Hồ Bắc). Thơ ông nay còn 2 bài thất ngôn tứ tuyệt.