Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/12/2013 02:14 bởi Vanachi
Dương Lăng 楊凌 tự Cung Lý 恭履, làm quan tới chức Thị ngự sử. Thơ còn 20 bài, biên thành một quyển trong "Toàn Đường thi".