Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (274 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Lưu Vũ Tích (107 bài)
- Hàn Dũ (41 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/12/2013 02:14 bởi Vanachi
Dương Lăng 楊凌 tự Cung Lý 恭履, làm quan tới chức Thị ngự sử. Thơ còn 20 bài, biên thành một quyển trong "Toàn Đường thi".