Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 18/11/2016 06:20 bởi tôn tiền tử
Tống gia nương tử 宋家娘子 là vợ một người họ Tống vào đời Đường, không rõ họ tên và lai lịch.