Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ
Tạo ngày 26/02/2014 08:20 bởi tôn tiền tử
Hồ U Trinh 胡幽貞 không rõ năm sinh và mất, hiệu Vô sinh cư sĩ 無生居士, người Tứ Minh (nay là Ninh Pha, Chiết Giang), sống khoảng cuối đời Đường. Thơ của ông trong "Toàn Đường thi" có chép 2 bài, "Toàn Đường thi ngoại biên" bổ sung 1 bài nữa.