Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 27/02/2014 08:20 bởi tôn tiền tử
Hồ U Trinh 胡幽貞 không rõ năm sinh và mất, hiệu Vô sinh cư sĩ 無生居士, người Tứ Minh (nay là Ninh Pha, Chiết Giang), sống khoảng cuối đời Đường. Thơ của ông trong Toàn Đường thi có chép 2 bài, Toàn Đường thi ngoại biên bổ sung 1 bài nữa.