Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (231 bài thơ)
- Đỗ Mục (116 bài thơ)
- Ôn Đình Quân (54 bài thơ)
- Vi Trang (52 bài thơ)
- Cao Biền (26 bài thơ)
Tạo ngày 11/06/2014 10:28 bởi tôn tiền tử
Trình Hạ 程賀 đỗ tiến sĩ năm Trung Hoà thứ 2 (882), thơ còn 1 bài.