Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/06/2014 13:06 bởi tôn tiền tử
Từ Huệ 徐惠 (627-650) tự không rõ, người Trường Thành, Hồ Châu (nay là Trường Hưng), phi tần của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Bà là con của Từ Hiếu Đức. Thơ còn 5 bài trong "Toàn Đường thi".