Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2014 13:09

進太宗詩

朝來臨鏡臺,
妝罷暫徘徊。
千金始一笑,
一召詎能來。

 

Tiến Thái Tông thi

Triêu lai lâm kính đài,
Trang bãi tạm bồi hồi.
Thiên kim thuỷ nhất tiếu,
Nhất triệu cự năng lai.

 

Dịch nghĩa

Buổi sáng ngồi trước gương trang điểm,
Trang điểm xong, còn do dự.
Nụ cười đầu tiên trong ngày đáng giá ngàn vàng,
Vời một tiếng há phải tới ngay hay sao?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Buổi sáng ngồi trước gương trang điểm
Trang điểm xong dạ những dềnh dàng
Nụ cười đáng giá ngàn vàng
Ai kêu một tiếng sẵn sàng tới sao?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Buổi mai trang điểm trước gương,
Điểm trang xong dạ còn đương trù trừ.
Nụ cười giá vạn vàng dư,
Tiếng mời mới phải ngay chừ tới sao?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Buổi sáng điểm trang ngồi trước gương,
Điểm trang xong dạ còn tơ vương.
Nụ cười đáng giá ngàn vàng đó,
Mời há đến liền khỏi vấn vương?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời