Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 04/06/2014 14:37 bởi tôn tiền tử
Thôi Huyên 崔萱 tự Bá Dung 伯容, là nữ nhân, thân thế không rõ, thơ còn 3 bài trong "Toàn Đường thi", ngoài ra có 2 câu rời.