Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 25/04/2014 16:27 bởi tôn tiền tử
Mã Chân thê 馬真妻 tức vợ Mã Chân, vốn là cung nhân của Đường Hy Tông (ở ngôi 873-888). Hy Tông sai các cung nhân may hàng ngàn áo gấm để gửi ra ngoài quan ải. Mã Chân là thần sách quân, nhận được áo, bên trong lại kèm một chiếc khoá vàng và một bài thơ nhưng tên tác giả bỏ trống. Mã Chân làm biểu văn báo về triều, vua cho gọi Mã Chân về kinh, tìm người cung nhân và gả cho Mã Chân.