Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: may áo (9)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2014 16:30

金鎖詩

玉燭制袍夜,
金刀呵手裁。
銷寄千里客,
銷心終不開。

 

Kim toả thi

Ngọc chúc chế bào dạ,
Kim đao a thủ tài.
Tiêu ký thiên lý khách,
Tiêu tâm chung bất khai.

 

Dịch nghĩa

Tối nay bên ngọn nến ngọc, may áo gấm,
Lạnh quá phải hà hơi cho ấm tay mới cầm được kéo mà cắt.
Gửi theo áo chiếc khoá cho khách nơi xa ngàn dặm,
Chẳng biết nỗi lòng của khoá có được ai thấu cho.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm bên nến ngồi may áo gấm
Trời lạnh căm hà ấm tay may
Gửi phương xa, chiếc khoá này
Mong ai thấu hiểu riêng tây nỗi niềm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bên đèn may chiếc áo hoa
Căm căm giá lạnh phải hà ấm hơi
Chìa vàng ngàn dặm gởi ai
Khoá lòng biết có được người mở cho

Chưa có đánh giá nào
Trả lời