Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch
Từ khoá: khuê phụ (110) may áo (9)

Đăng bởi Vanachi vào 16/02/2006 16:11, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/05/2019 22:30

閨怨

人世悲歡不可知,
夫君初破黑山歸。
如今又獻征南策,
早晚催縫帶號衣。

 

Khuê oán

Nhân thế bi hoan bất khả tri,
Phu quân sơ phá Hắc Sơn quy.
Như kim hữu hiến chinh nam sách,
Tảo vãn thôi phùng đới hiệu y.

 

Dịch nghĩa

Người đời vui buồn khó mà biết được!
Chồng dẹp xong giặc ở Núi Đen mới trở về.
Hôm nay lại vừa trình lên kế sách bình định phương nam,
Tối ngày cứ thúc giục mau may xong áo trận.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nhân thế vui buồn khó biết thay
Hắc Sơn chàng phá giặc về ngay
Nay lại bình nam dâng mưu kế
Hôm sớm nhung y cứ giục may


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Trọng Điềm

Tẻ vui nào biết việc trên đời,
Chàng phá Hắc sơn mới nghỉ ngơi.
Nay lại Nam chinh dâng kế sách,
Sớm chiều, may áo giục tơi bời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nhân thế vui buồn chẳng thể hay,
Hắc Sơn vừa phá, chàng về đây.
Bình nam nay lại dâng mưu sách,
Đai áo cờ may giục sớm chầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Người đời đâu biết vui buồn
Hắc sơn vừa dẹp phu quân về làng
Nay dâng kế sách bình nam
Sớm chiều lại giục may hàn y cho.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đời người nào biết buồn vui,
Hắc Sơn vừa dẹp, trở lui quê nhà.
Nay dâng kế đánh phương xa,
Sớm chiều giục giã áo ra chiến trường!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vui hay buồn người đời khó biết
Giặc Nuí Đen dẹp hết vừa về
Bình nam kế sách đã kề
Sớm hôm giục giã nhung y lên đường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vui buồn nhân thế khó lường thay
Chàng dẹp Hắc Sơn mới trở về
Nay lại bình nam dâng kế sách
Sớm hôm thôi thúc sửa quân y

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vui buồn thế sự khó mà hay!
Chồng dẹp giặc xong mới lại đây.
Bình định phương nam trình kế sách,
Giục may áo trận mãi luôn ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời