24/07/2021 11:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim toả thi
金鎖詩

Tác giả: Mã Chân thê - 馬真妻

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2014 16:30

 

Nguyên tác

玉燭制袍夜,
金刀呵手裁。
銷寄千里客,
銷心終不開。

Phiên âm

Ngọc chúc chế bào dạ,
Kim đao a thủ tài.
Toả ký thiên lý khách,
Toả tâm chung bất khai.

Dịch nghĩa

Tối nay bên ngọn nến ngọc, may áo gấm,
Lạnh quá phải hà hơi cho ấm tay mới cầm được kéo mà cắt.
Gửi theo áo chiếc khoá cho khách nơi xa ngàn dặm,
Chẳng biết nỗi lòng của khoá có được ai thấu cho.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm bên nến ngồi may áo gấm
Trời lạnh căm hà ấm tay may
Gửi phương xa, chiếc khoá này
Mong ai thấu hiểu riêng tây nỗi niềm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mã Chân thê » Kim toả thi