子夜冬歌

明朝驛使發,
一夜絮征袍。
素手抽鍼冷,
那堪把剪刀!
裁縫寄遠道,
幾日到臨洮?

 

Tí Dạ đông ca

Minh triêu dịch sứ phát,
Nhất dạ nhứ chinh bào.
Tố thủ trừu trâm lãnh,
Na kham bả tiễn đao.
Tài phùng ký viễn đạo,
Kỷ nhật đáo Lâm Thao.

 

Dịch nghĩa

Ngày mai sứ giả sẽ đi về miền chinh chiến
Nguyên đêm ngồi may chiếc áo trận
Bàn tay ngọc cầm kim khâu đã thấy lạnh
Không biết có cầm nổi cái kéo để cắt áo hay không
May cho xong để còn gởi ra miền xa xôi
Vài ngày nửa rồi sẽ có áo cho người Lâm Thao.


Bài thơ nói lên cái khổ của chiến tranh. Cuộc chiến đã dính liền với nếp sống thường ngày. Nói lên sư thiếu thốn cơ cực của kiếp sống cũng như hình ảnh phụ nữ Á Đông vẫn ngàn đời hy sinh nhịn ăn nhịn mặc để lo cho chồng cho con.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Sớm có người ra trận
Suốt đêm may chiến bào
Tay luồn kim lạnh buốt
Sao cầm nổi kéo dao
May gửi người xa vắng
Ngày nào tới Lâm Thao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sớm mai trạm xuất phát
Trọn đêm may chiến bào.
Tay trắng luồn kim buốt
Không cầm nổi kéo dao.
May gởi xa trót lọt
Ngày nào đến Lâm Thao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Sứ trạm xuất phát sớm mai,
Chiến bào may suốt đêm dài cho xong.
Tay nõn, kim lạnh buốt lòng,
Liệu còn cầm nổi kéo không đây nào?
May xong đặng gửi chiến bào,
Có người sẽ tới Lâm Thao vài ngày!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Sớm mai người đã lên đường,
Chinh y may gấp, đêm trường mải mê.
Đường kim tay ngoc lanh tê,
Tay nâng chẳng nổi, ê chề kéo dao.
Phương xa gặp gửi chiến bào,
Hỏi thăm có ghé Lâm Thao mấy hồi ?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Sớm mai trạm sứ lên đường ngay,
Đêm trắng chiến bào em thức may.
Kim chỉ liền tay, tay buốt lạnh,
Mỏi tê cầm kéo khó khăn thay!
Áo xong kịp gửi người xa cách
Tới được Lâm Thao mất mấy ngày !?!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người phu trạm lên đường mai sớm
Vội vã may áo ấm suốt đêm
Tay ngà thoăn thoắt luồn kim
Tiết trời lạnh cóng khó cầm kéo dao
Cũng may gửi kịp chiến bào
Mấy ngày mới tới Lâm Thao cho chàng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngày mai sứ giả về biên,
Ngồi may áo trận nguyên đêm gửi chàng.
Cầm kim tay ngọc lạnh tràn,
Không rành cầm kéo cắt hàng nổi không.
Gởi xa may vội cho xong,
Vài ngày có áo gửi chồng Lâm Thao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời