Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 10/05/2014 13:33 bởi tôn tiền tử
Nhậm Phiên 任翻 (có nơi chép là Nhậm Phiền 任蕃) là thi nhân cuối đời Đường, thơ có 1 quyển, nay còn 18 bài.