Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 05/04/2014 12:47 bởi tôn tiền tử
Lý Sơn Phủ 李山甫 năm sinh mất và quê quán không rõ. Năm Hàm Thông thi tiến sĩ không đỗ, quy ẩn ở Hà Đông. Năm Trung Hoà, làm tòng sự cho Nguỵ Bác tiết độ sứ Lạc Ngạn Trinh. Năm Quang Khải thứ 2, Tương vương Lý Ôn tự xưng đế, Ngạn Trinh sai ông đi Trấn châu, muốn cùng các đạo Hà Bắc liên minh thảo phạt. Việc chưa thành, ông thất ý đường quan lộ, oán triều đình. Năm thứ 4, tể tướng Vương Đạc làm Nghĩa Xương quân tiết độ sứ đi qua Nguỵ Châu, ông dẫn con của Ngạn Trinh mai phục cướp khiến hơn 300 người trong gia thuộc của Vương Đạc bị hại. Về sau không rõ kết cục ra sao. Thơ ông còn một quyển chép trong "Toàn Đường thi".