Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Trần Tử Ngang (54 bài)
- Lạc Tân Vương (9 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)
- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 22/06/2014 17:04 bởi tôn tiền tử
Trương Văn Cung 張文恭 sống vào năm Trinh Quán, cùng Phòng Huyền Linh 房玄齡 (579-648) soạn "Tấn thư".