Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (275 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (3 bài)
Tạo ngày 29/04/2007 18:58 bởi Vanachi
Triều Thái 晁采, tiểu tự Thí Oanh 試鶯, thi nhân sống khoảng năm Đại Lịch (766-779) đời Đường. Thuở nhỏ nàng ước hẹn cùng một học trò gần nhà tên là Văn Mậu 文茂. Khi lớn, Mậu gửi thơ tỏ ý, Thái dùng một hạt sen thả vào trong bồn đáp lại, mười ngày sau ra hoa, hai người thành vợ chồng. Thơ còn 22 bài.